Adam Borowski: Rosja Putina to prawny i ideologiczny spadkobierca ZSRS

„Bez Stalina II wojny światowej może by nie było” − podkreślił Borowski. Warszawski Klub „Gazety Polskiej”, któremu przewodzi Adam Borowski zorganizował manifestację pod rosyjską ambasadą w 78. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę.