23 sierpnia – Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE przyjęło w lipcu 2009 roku w Wilnie rezolucję „Zjednoczenie podzielonej Europy”.