Wojna już trwa!

Kirył Sazonow: Obiektem ataku nie jest Ukraina. Obiektem jest cała Europa.